5
โกลไลย์
25. ชื่อสามัญ : เมตซัลฟูรอน-เมทิล (metsulfuron-methyl) เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ : 60 % W/V EC
กลุ่มสารเคมี : Sulfonylurea
ประโยชน์และการใช้ :

อีริค
26. ชื่อสามัญ : โพรพานิล (propanil) เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ : 36 % W/V EC
กลุ่มสารเคมี : Anilide
ประโยชน์และการใช้ :

โกลสตาร์
27. ชื่อสามัญ : ออกซาไดอะซอน ( oxadiazon ) เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ :  25% W/V EC
กลุ่มสารเคมี : Oxadiazolinone
ประโยชน์และการใช้ :

โกลบอล 235 อี
28. ชื่อสามัญ : ออกซีฟลูออร์เฟน (oxyfluofen) เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ :  23.5% EC
กลุ่มสารเคมี : Diphenyl ether
ประโยชน์และการใช้ :

โกลมาโซน
29. ชื่อสามัญ : พาราควอต ไดคลอไรด์ ( paraquat dichloride )  เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ :  27.6 % W/V SL
กลุ่มสารเคมี : Bipyridylium
ประโยชน์และการใช้ :

พาราควอต
30. ชื่อสามัญ : พาราควอต ไดคลอไรด์ (paraquat dichloride)  เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ : 27.6 % W/V SL
กลุ่มสารเคมี : Bipyridylium
ประโยชน์และการใช้ :

โพรพานิล
31. ชื่อสามัญ : โพรพานิล (propanil)  เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ : 36 % W/V EC
กลุ่มสารเคมี : Anilide
ประโยชน์และการใช้ :

อาทราซีน
32. ชื่อสามัญ : อาทราซีน ( atrazine)  เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ : 80% WP
กลุ่มสารเคมี : 1,3,5 - Triazine
ประโยชน์และการใช้ :

อีริค+ไดเจสท์
33. ชื่อสามัญ : โพรพานิล (propanil) + บิวทาคลอร์ ( butachlor )  เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ : 36 % + 60 % W/V EC
กลุ่มสารเคมี : Anilide + Chloroacetanilide
ประโยชน์และการใช้ :

  หน้า 5
หน้า  1 2 3 4 5
+
+
+
+
+
+
Copyright 2012 by Global Crops Co., Ltd.